czwartek, 26 lutego 2015

Powrót do tradycji - modernizacja świetlicy wiejskiej i warsztaty chlebowo-serowarskie.
Zakończyliśmy  realizację projektu  ze środków z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt pod nazwą "Powrót do Tradycji-modernizacja świetlicy wiejskiej w Węzinie i warsztaty chlebowo-serowarskie"
otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 414 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, z zakresu małych projektów. Dofinansowanie wyniosło 46 156 07 zł ( czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych, siedem gr.). Wkład własny finansowy Stowarzyszenia – 1059,02 zł ( tysiąc pięćdziesiąt dziewięć zł. dwa gr. ), a wartość pracy wolontariuszy – 10 480 zł ( dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt zł ). Pełen koszt projektu to 57 695 zł 09 gr.
W ramach projektu wykonano remont świetlicy wiejskiej w Węzinie celem przystosowania jej do organizowania tam warsztatów serowarskich i chlebowych. Wymieniono instalację elektryczną, a w miesiącu lutym odbyły się w świetlicy  warsztaty serowarskie i chlebowe. 
Wszystkie prace przygotowawcze do prac modernizacyjno-remontowych wykonane zostały przez wolontariuszy, a było ich co niemiara. Bo też i stan techniczny naszej świetlicy był opłakany. Mimo zastosowania podpór i zabezpieczeń mało brakowało, a strop rozpadłby się podczas rozbiórki, ze nie wspomnę o ściance działowej, która trzymała się ledwie, ledwie. 
Za to teraz do świetlica jaśnieje. W warsztatach serowarskich i chlebowych w sumie wzięło udział ponad 50 osób. Wykonaliśmy cztery rodzaje serów tradycyjnych podpuszczkowych i upiekliśmy chleby wiejskie na zakwasie w naszym piecu chlebowym.
Wszystkim, którzy poświecili swój czas serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Przygotowania do remontu, czyli wolontariusze w akcji:Te placki na zdjęciu to unoszący się pył...A pod podłogą...


To wszystko trzeba było wybrac szuflami i wywieźć.


Zarwie się, czy nie...


Ekipa 


Ostatnie szlify przed warsztatami:


Warsztaty serowarskie i chlebowe:


Relacje i zapowiedzi:
Na stronie Gminy Elblag
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz