sobota, 29 grudnia 2018

Nasze Historie

Dobiegła końca realizacja projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO pt. Nasza historia, w projekcie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Węzinie. Odwiedzili cztery placówki muzealne: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzieci, w trzech grupach wiekowych poznawały historię Polski i regionu,Podsumowaniem ponad półrocznej pracy nad projektem jest książka, która powstała z relacji uczestników. To uczniowie są autorami tekstów, zdjęć i rysunków. Projekt graficzny książki i okładki, skład, edycja, przygotowanie do druku - to dzieło Ewy Krefft Bladoszewskiej z - Ef
Ef Usługi Wydawnicze. Na zakończenie działań projektowych powstał także film, na który złożyły się przemyślenia i relacje dzieci. Nad koordynacją i wykonaniem projektu czuwała Joanna Włodarska, prezes  Stowarzyszenia "Dwie Wsie".
 Dziękujemy dzieciakom za zaangażowanie, rodzicom za opiekę wolontarystyczną podczas wyjazdów, a nauczycielom i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Węzinie za opiekę merytoryczną podczas realizacji projektu.

Nasza książka:-))


Kilka zdjęć:-))
Skansen w OlsztynkuMuzeum Żułąwskie

Muzeum II Wojny ŚwiatowejFilm "Nasze Historie". Łatwo nie było...


środa, 24 października 2018

Wizyta studyjna we Włoszech


W dniach 29.09-07.10.2018. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował wyjazd studyjny do Włoch. W wyjeździe mogli brać udział liderzy i członkowie Grup Odnowy Wsi oraz przedstawiciele urzędów gmin. Naszą Grupę Odnowy Wsi Węzina reprezentowała  sołtys Celina Sokołowska oraz Wójt Gminy Elbląg Genowefa Kwoczek. Wizyta miała na celu poznanie sposobów działania podobnych grup we Włoszech, poznanie zasobów wiejskich Toskanii i Umrii oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami włoskich wsi i miasteczek.

Uczestnicy odwiedzili między innymi park technologiczny działający przy gaju oliwnym, gdzie produkowana jest ekologiczna oliwa z oliwek posiadająca europejski znak jakości DOC Denominazione di origine controllata ( chroniona nazwa pochodzenia ). Spotkali się tam także z twórcami i pomysłodawcami zarejestrowania uprawy czarnego selera naciowego z Trevi sedano nero di Trevi). Były to przykłady wykorzystania możliwości rejestracji i ochrony produktów wytwarzanych regionalnie, co możemy przełożyć na nasz grunt.
Kolejnym odwiedzonym przez Grupę miejscem była wytwórnia ręcznie malowanej ceramiki w Derucie. To fantastyczny przykład lokalnej wytwórni, która stała się symbolem regionu. Produkuje się tam ceramikę o tradycyjnych wzorach, często historycznych, a wyroby są wizytówką nie tylko Deruty, ale także tego rejonu Umbrii.

Byli także w gospodarstwie hodowli krów rasy chianina. To właśnie z mięsa tych krów robi się słynne toskańskie steki. Niestety nie mieli okazji ich spróbować. 
Wizyta w parku krajobrazowym na wyspie Povesse, na jeziorze Trasimeno, pozwoliła zobaczyć sposób wyznaczania szlaków turystycznych w obszarze cennym przyrodniczo, co można spróbować wykorzystać w okolicy jez. Druzno.

piątek, 15 grudnia 2017

Odpoczynek na szlaku-urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie


W Drużnie powstała nowa wiata. Stowarzyszenie „ Dwie Wsie”, zrzeszające aktywnych mieszkańców wsi Dłużyna, Węzina, Klepa i Drużno zrealizowało zadanie grantowe ”Odpoczynek na szlaku-urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie”, w ramach projektu grantowego pn Rowerowy Zawrót Głowy, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Zadanie obejmowało budowę drewnianej wiaty ( altany ), 8 stojaków na rowery oraz postawienie tablicy turystyczno-informacyjnej. Informacje na tablicę przedstawiające walory przyrodnicze okolicy oraz mapę szlaków rowerowych, przygotowali wolontariusze. Wiata służyć będzie zarówno mieszkańcom wsi, jak i turystom odwiedzającym Drużno na rowerach. To już drugi projekt realizowany w Drużnie wspólnie – przez mieszkańców miejscowości oraz Stowarzyszenie „Dwie Wsie”. Pierwszym było urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, czyli zagospodarowanie skweru na działce przekazanej przez Gminę Elbląg w użytkowanie mieszkańcom. Teraz, na skwerze na użytkowników czeka również wiata.W Drużnie powstała nowa wiata. Stowarzyszenie „ Dwie Wsie”, zrzeszające aktywnych mieszkańców wsi Dłużyna, Węzina, Klepa i Drużno zrealizowało zadanie grantowe ”Odpoczynek na szlaku-urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie”, w ramach projektu grantowego pn Rowerowy Zawrót Głowy, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Zadanie obejmowało budowę drewnianej wiaty ( altany ), 8 stojaków na rowery oraz postawienie tablicy turystyczno-informacyjnej. Informacje na tablicę przedstawiające walory przyrodnicze okolicy oraz mapę szlaków rowerowych, przygotowali wolontariusze. Wiata służyć będzie zarówno mieszkańcom wsi, jak i turystom odwiedzającym Drużno na rowerach. To już drugi projekt realizowany w Drużnie wspólnie – przez mieszkańców miejscowości oraz Stowarzyszenie „Dwie Wsie”. Pierwszym było urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, czyli zagospodarowanie skweru na działce przekazanej przez Gminę Elbląg w użytkowanie mieszkańcom. Teraz, na skwerze na użytkowników czeka również wiata. Mieszkańcy oraz członkowie Stowarzyszenia " Dwie Wsie" dziękują Pani Wójt Gminy Elbląg, Genowefie Kwoczek oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie i pomoc udzielone podczas realizacji projektu.piątek, 27 października 2017

W zdrowym ciele zdrowy duch

W tym roku nasze Stowarzyszenie wsparło dwa projekty w zaprzyjaźnionych miejscowościach Gminy Elbląg. Na prośbę Pani Wójt Genowefy Kwoczek udzieliliśmy osobowości prawnej oraz wsparcia merytorycznego Grupie Nieformalnej Nasz Myślęcin w celu zrealizowania projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.
Myślęcin realizacja projektu ,,W zdrowym ciele zdrowy duch"
Myślęcin to wieś leżąca ok. 8 km od miasta Elbląga. To mała wioska, w której jest około 100 mieszkańców, z czego tylko ¼ to rdzenni mieszkańcy Myślęcina. By zintegrować "nowych" mieszkańców ze "starymi”, potrzebne było stworzenie miejsca do spotkań. Dotychczas mieszkańcy byli bardzo mało aktywni, ponieważ nie znali się i nie mieli gdzie się spotykać. Dlatego też utworzyła się Grupa Nieformalna, która złożyła wniosek o realizację projektu ,,W zdrowym ciele zdrowy duch".  Projekt ten został dofinansowany ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. Opiekunem projektu było Stowarzyszenie ,,Dwie Wsie", które użyczyło osobowości prawnej Grupie Nieformalnej Nasz Myślęcin.
By jeszcze bardziej dostosować projekt do potrzeb mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży,  podczas ogłoszonego konkursu plastycznego, dzieci wykonały rysunki na których znalazły się propozycje jak zagospodarować ten teren.   
Za środki pozyskane z FIO Grupa Nieformalna Nasz Myślęcin zakupiła: ławy, donice, kwiaty i ziemię. Ogromny  wkład własny mieli członkowie Grupy Nieformalnej, którzy nieodpłatnie pracowali przy realizacji tego projektu. Przygotowali teren przy świetlicy w Myślęcinie; uprzątnęli śmieci, wyrównali teren działki i dosiali trawę w miejscach niwelacji terenu. Partnerami projektu byli  lokalni przedsiębiorcy oraz Gmina Elbląg. Wspólne zaangażowanie mieszkańców sprawiło, że sprawnie zagospodarowano teren rekreacyjno-sportowy na działce przy świetlicy w Myślęcinie. Podczas festynu kończącego projekt,  mieszkańcy wsi spotkali się na nowo urządzonym placu, aby wspólnie miło spędzić czas. Z tej też okazji rozegrano turniej tenisa stołowego.

Dzięki realizacji w/w projektu nastąpiła poprawa estetyki Myślęcina. Wspólna praca przy realizacji projektu na pewno też zintegrowała bardziej mieszkańców i będzie stanowić siłę napędową do dalszych działań na rzecz wsi.
A oto efekty: