piątek, 27 października 2017

W zdrowym ciele zdrowy duch

W tym roku nasze Stowarzyszenie wsparło dwa projekty w zaprzyjaźnionych miejscowościach Gminy Elbląg. Na prośbę Pani Wójt Genowefy Kwoczek udzieliliśmy osobowości prawnej oraz wsparcia merytorycznego Grupie Nieformalnej Nasz Myślęcin w celu zrealizowania projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.
Myślęcin realizacja projektu ,,W zdrowym ciele zdrowy duch"
Myślęcin to wieś leżąca ok. 8 km od miasta Elbląga. To mała wioska, w której jest około 100 mieszkańców, z czego tylko ¼ to rdzenni mieszkańcy Myślęcina. By zintegrować "nowych" mieszkańców ze "starymi”, potrzebne było stworzenie miejsca do spotkań. Dotychczas mieszkańcy byli bardzo mało aktywni, ponieważ nie znali się i nie mieli gdzie się spotykać. Dlatego też utworzyła się Grupa Nieformalna, która złożyła wniosek o realizację projektu ,,W zdrowym ciele zdrowy duch".  Projekt ten został dofinansowany ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. Opiekunem projektu było Stowarzyszenie ,,Dwie Wsie", które użyczyło osobowości prawnej Grupie Nieformalnej Nasz Myślęcin.
By jeszcze bardziej dostosować projekt do potrzeb mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży,  podczas ogłoszonego konkursu plastycznego, dzieci wykonały rysunki na których znalazły się propozycje jak zagospodarować ten teren.   
Za środki pozyskane z FIO Grupa Nieformalna Nasz Myślęcin zakupiła: ławy, donice, kwiaty i ziemię. Ogromny  wkład własny mieli członkowie Grupy Nieformalnej, którzy nieodpłatnie pracowali przy realizacji tego projektu. Przygotowali teren przy świetlicy w Myślęcinie; uprzątnęli śmieci, wyrównali teren działki i dosiali trawę w miejscach niwelacji terenu. Partnerami projektu byli  lokalni przedsiębiorcy oraz Gmina Elbląg. Wspólne zaangażowanie mieszkańców sprawiło, że sprawnie zagospodarowano teren rekreacyjno-sportowy na działce przy świetlicy w Myślęcinie. Podczas festynu kończącego projekt,  mieszkańcy wsi spotkali się na nowo urządzonym placu, aby wspólnie miło spędzić czas. Z tej też okazji rozegrano turniej tenisa stołowego.

Dzięki realizacji w/w projektu nastąpiła poprawa estetyki Myślęcina. Wspólna praca przy realizacji projektu na pewno też zintegrowała bardziej mieszkańców i będzie stanowić siłę napędową do dalszych działań na rzecz wsi.
A oto efekty:


2 komentarze: