poniedziałek, 13 lipca 2015

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W piątek 17 lipca, o godzinie 18.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Dwie Wsie". W programie zebrania:
1.Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2014.
2.Podsumowanie działalności Zarządu w minionej, 3-letniej kadencji.
3.Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
4.Wybór władz Stowarzyszenia na nową kadencję.
5.Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w kwestii wystąpienia z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu o konieczności wyremontowania drogi powiatowej w Węzinie oraz w Dłużynie oraz o konieczności budowy chodnika wraz z oświetleniem od Szkoły Podstawowej w Węzinie do Nowego Dworu.
7.Omówienie strategii zorganizowania Dożynek Gminnych w Węzinie w dniu 5 września 2015 r.
6.Wolne wnioski.
Prosimy członków Stowarzyszenia oraz osoby chcące wspomóc Stowarzyszenie swoją obecnością o przybycie.

Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Węzinie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz